Những yếu tố cần biết trong thiết kế thị giác

Bất kì một sản phẩm nào - từ trang web, phần mềm…