34 Coffee là thương hiệu cafe mang phong cách thanh dã, nhẹ nhàng do một ông chủ 34 tuổi start-up sau nhiều năm ấp ủ.
Được sự tin tưởng và giao trách nhiệm thiết kế bộ nhận diện thương hiệu cho 34 Coffee PHAN GIA Design – Branding & Packaging đã thiết kế logo dựa trên ý tưởng tuổi và 2 khối tròn lồng nhau với màu sắc đối lập mang ý nghĩa đánh dấu thời điểm bắt đầu và ý tưởng sáng tối đều cafe được như thói quen của người sài gòn xưa nay.